Aisíocaíocht dífhostaíochta a éileamh

Cén chaoi le haisíocaíocht dífhostaíochta ar líne a éileamh

Féadtar éileamh le haghaidh aisíocaíocht dífhostaíochta ar líne a dhéanamh tríd an gcárta Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Ní mór duit aon ioncam breise agus aon chreidmheasanna cánach atá tú ina dteideal a éileamh trí ‘Bainistigh do cháin’ sula leanann tú ar aghaidh le haisíocaíocht dífhostaíochta ar líne a éileamh.

Beidh do shonraí pá agus cánach agus dáta scoir ar fáil in moChúrsaí nuair a bheidh siad tuairiscithe ag d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim.

Iarrfar ort an chúis le d’éileamh a lua. Mar shampla, má tá tú dífhostaithe nó má tá tú ag dul thar lear. Cuirfear ceisteanna cuí ort ansin a theastaíonn chun d’éileamh a phróiseáil.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís 

Custaiméirí moChúrsaí

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ‘Aisíocaíocht dífhostaíochta a éileamh’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT a chliceáil.

Custaiméirí ROS

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS, ach an cluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ a oscailt agus faoin rannán ‘Seirbhísí Eile’, cliceáil ar ‘Seirbhísí ÍMAT 2019’. 

Féach ar Tréimhsí dífhostaíochta sa rannán Poist agus pinsin chun tuilleadh eolais a fháil ar an méid seo:

  • cé lena n-aghaidh an tseirbhís seo
  • agus
  • cén uair a fhéadtar éileamh i leith aisíocaíocht dífhostaíochta a dhéanamh.