Tíolaic Tuairisceán Cánach Ioncaim: Custaiméirí ÍMAT

2019 agus blianta ina dhiaidh:

Ba chóir Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

 • Éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna agus faoisimh chánach nó ar chostais bhreise
 • Ioncam breise a dhearbhú
 • Ráiteas Dliteanais don bhliain a fháil
 • Éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach agus/nó MSU ró-íoctha
 • Aon dliteanais cánach agus/nó MSU gearríoctha a dheimhniú

2018 agus blianta roimhe:

Ba chóir Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

 • Éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna agus faoisimh chánach nó ar chostais breise
 • Ioncam breise a dhearbhú

 Féadtar an áis a úsáid chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh mura bhfuil:

 • aon ioncam bhreise le dearbhú agat
 • aon chreidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise le héileamh agat.

Gach bliain, iarrtar ar roinnt cáiníocóirí ÍMAT Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú faoin dáta dlite (31 Deireadh Fómhair). Níl an áis ar fáil do na custaiméirí seo chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh.

I cás gach bliain, ní thugann an Tuairisceán Cánach Ioncaim ar líne deis duit sonraí i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a thuairisciú. Teastóidh tuairisceán ar leithligh CGC a chomhlánú chun é sin a dhéanamh. 

Cén chaoi le teacht ar an tuairisceán Cánach Ioncaim

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 • Iarr ‘Ráiteas Dliteanais’
 • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.

2018 agus blianta roimhe:

 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain chánach chuí.