Ró-íocaíocht Faoisimh Cánach ó Ús Morgáiste (Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse – FCF) a thabhairt ar ais

Má tá tú cláraithe le haghaidh FCF agus más mian leat ró-íocaíocht a aisíoc, féadtar é seo a dhéanamh ar líne. Féadann ró-íocaíocht tarlú nuair a íoctar faoiseamh ó ús morgáiste i ndáil le ‘ hiasacht le haghaidh áit chónaithe neamhcháilitheach’.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • do chuid sonraí clárúcháin le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • d’uimhir cuntais morgáiste
  • suim na híocaíochta is mian leat a dhéanamh
  • do chuid sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair, nó d’uimhir idirnáisiúnta cuntais bainc (IBAN) agus do Chód Aitheantais Bainc (BIC).

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí ach an cárta Íocaíochtaí/Aisíocaíochtaí a oscailt agus cliceáil ar ‘Déan Íocaíocht’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí ROS, ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Ón bpríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’.
  • Sa rannán ‘Íocaíochtaí agus Aisíocaíochtaí’, oscail ‘Íocaíocht a dhéanamh’ agus roghnaigh an cineál íocaíochta ‘Íocaíocht Chánach/Deimhniú’ agus an cineál cánach ‘TRS’.
  • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan Íocaíocht’.