Tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Tar éis logáil isteach ar an tairseach ar líne CMÁ, féadtar do dhliteanas CMÁ a thíolacadh agus a íoc ar líne. Leis seo chomh maith féadtar aon riaráistí Muirir Teaghlaigh a bhainistiú. 

Cé dó atá an tseirbhís tíolactha CMÁ?

Tá an tseirbhís oiriúnach duit má tá tú:

 • i d’úinéir ar mhaoin chónaithe in Éirinn
 • i do ghníomhaire nó duine aonair ag gníomhú thar ceann úinéir maoine in Éirinn.

Eolas a theastaíonn chun tuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) agus Uimhir Tagartha Cánach an duine a bhfuil an CMÁ nó an MT dlite le híoc acu
 • aitheantas uathúil na maoine
 • an UAP slán[1]. 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís tíolactha CMÁ  

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ ar líne, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cuir isteach d’uimhir PSP, UA Maoine agus UAP Maoine agus cliceáil ar ‘Logáil isteach’.
 • Agus tú ag ‘Céim 1’, cliceáil ar ‘Tíolaic tuairisceán CMÁ’.
 • Líon isteach na sonraí tuairisceáin uile a iarrtar agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ar an gcárta ‘Seirbhísí Maoine’, cliceáil ar ‘Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)’.
 • Agus tú ag ‘Céim 1’, cliceáil ar ‘Tíolaic tuairisceán CMÁ’.
 • Líon isteach na sonraí tuairisceáin uile a iarrtar agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’. 

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Faoin gcárta ‘Cáin Maoine Áitiúil’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Liosta na Maoin’.
 • Cliceáil ar an UA Maoine.
 • Agus tú ag ‘Céim 1’, cliceáil ar ‘Tíolaic tuairisceán CMÁ’.
 • Líon isteach na sonraí tuairisceáin uile a iarrtar agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.

[1] Beidh an tAitheantas Maoine agus an UAP seolta chuig seoladh an duine faoi dhliteanas an CMÁ i leith na maoine.