Íocaíocht Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a dhéanamh

Tar éis duit logáil isteach ar CMÁ ar líne, féadtar íocaíocht, nó modh íocaíochta a shocrú le haghaidh  CMÁ nó riaráistí  Muirir Teaghlaigh.

Leis an tseirbhís seo, tá an rogha agat íocaíochtaí a shocrú le haghaidh tréimhsí iomadúla. Más úinéir ar níos mó ná aon mhaoin amháin thú, ní mór gach íocaíocht agus modh íocaíocht a shocrú ar líne.

Féadtar roghnú ón liosta modhanna íocaíochta thíos:

 • Asbhaint ag an bhfoinse
 • Dochar díreach.
 • Treoir dochair bhliantúil.
 • Cárta dochair nó cárta creidmheasa.
 • Soláthraí seirbhíse.
 • Iarchur.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an duine a bhfuil an CMÁ nó an MT dlite le híoc acu
 • Aitheantas uathúil na maoine
 • an UAP slán[1]

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ ar líne, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cuir isteach d’uimhir PSP, UA Maoine agus UAP Maoine agus cliceáil ar ‘Logáil isteach’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Má tá breis agus tréimhse amháin amuigh, tabharfar an rogha duit íoc as tréimhse amháin nó tréimhsí iomadúla.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’. 

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ar an gcárta ‘Seirbhísí Maoine’, cliceáil ar ‘Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Má tá breis agus tréimhse amháin amuigh, tabharfar an rogha duit íoc as tréimhse amháin nó tréimhsí iomadúla.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Faoin gcárta ‘Cáin Maoine Áitiúil’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Liosta na Maoin’.
 • Cliceáil ar ‘UA Maoine’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Má tá breis agus tréimhse amháin amuigh, tabharfar an rogha duit íoc as tréimhse amháin nó tréimhsí iomadúla.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.

[1] Beidh an t-aitheantas maoine/UAP seolta sa phost chuig an seoladh atá ar an gcomhad d’uimhir PSP/uimhir tagartha cánach an duine dhliteanaigh.