Teacht ar an áireamhán tráthíocaíochtaí riaráistí cánach

Leis an áireamhán tráthíocaíochtaí riaráistí cánach, féadtar meastachán a fháil ar na téarmaí a fhéadann a bheith i gceist le socraíocht tráthíocaíochtaí. Féadann na Coimisinéirí Ioncaim aontú leis an tsocraíocht seo, chun ligean duit do riaráistí cánach a íoc.

Ag baint úsáid as an bhfaisnéis a chuireann tú isteach, déanann an t-áireamhán an méid seo a leanas a oibriú amach:

  • an t-ús a tabhaíodh
  • an t-ús iarchurtha (tuartha)
  • líon na míonna a bheidh i gceist leis an tsocraíocht, nó suim gach tráthíocaíochta.

Tabhair do d’aire

Ní léiríonn an ríomh ach na téarmaí aisíocaíochta. D'fhéadfadh iarmhéideanna amuigh i leith tréimhse a bheith faoi réir muirir úis ar íocaíocht dhéanach sa chás go ndearnadh páirt-íocaíochtaí. Cuirfear na muirir seo i bhfeidhm agus cuirfidh ROS san áireamh iad ar iarratas don tSocraíocht Tráthíocaíochtaí.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo oiriúnach le haghaidh aon chustaiméirí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim atá cláraithe ar ROS agus ar mian leo a riaráistí cánach a íoc i dtráthíocaíochtaí. Ligeann sé duit meastachán a fháil ar théarmaí socraíochta roimh iarratas a thíolacadh go foirmiúil.

Féadtar cur isteach ar shocraíocht trí fhoirm ePPA1 a chomhlánú agus an fhoirm a thíolacadh le ROS.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an liosta iomlán de do riaráistí cánach a bheith agat.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Bain úsáid as an nasc seo chun teacht ar an áireamhán tráthíocaíochtaí riaráistí cánach.