Clásal séanta le haghaidh sheirbhísí na gCoimisinéirí Ioncaim

Is mar threoir amháin a thugtar an t-eolas ar an suíomh seo agus ní comhairle ghairmiúil í, ná comhairle dlí. Níor chóir glacadh leis go bhfuil an treoir cuimsitheach ná go dtugatar freagra críochnaitheach ann ar gach cás.

I gcás aon neamhréiteach idir an leagan de dhoiciméad a fhaightear ón suíomh idirlín seo agus an leagan oifigiúil sannta, an reachtaíocht san áireamh, is é an leagan oifigiúil sannta an ceann a bhfuil an forlámhas aige.