Clásal séanta le haghaidh sheirbhísí na gCoimisinéirí Ioncaim

Is mar threoir atá an t-eolas atá ar fáil ar an suíomh idirlín seo beartaithe agus ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi í.

I gcás aon neamhréiteach idir an leagan de dhoiciméad a fhaightear ón suíomh idirlín seo agus an leagan oifigiúil sannta, is an leagan oifigiúil sannta an ceann a bhfuil an forlámhas aige.