Príobháideachas

Úsáid Google Analytics

Baineann suíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim úsáid as Google Analytics, ar seirbhís anailísíochta gréasáin é arna sholáthar ag Google Inc. (‘Google’). Baineann Google Analytics úsáid as ‘fianáin’ ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire chun cabhrú leis an suíomh idirlín anailís a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh. Ní bhaineann muid úsáid as Google Analytics ar ár seirbhísí ar líne.

Má thoilíonn tú d’úsáid fianán ar an suíomh gréasáin seo, déanfaidh an fianán Google Analytics faisnéis a ghiniúint maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh idirlín. Déanfar an fhaisnéis seo a tharchur chuig Google agus déanfaidh Google í a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo chun críocha:

  • meastóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh idirlín
  • tuairiscí a thiomsú maidir le gníomhaíocht ar an suíomh idirlín d’oibreoirí suíomhanna idirlín
  • seirbhísí eile a sholáthar bainteach le gníomhaíocht ar shuíomhanna idirlín agus úsáid an idirlín.

Féadann Google an fhaisnéis seo a tharchur chuig tríú páirtithe sa chás go n-iarrtar é de réir an dlí, nó sa chás go ndéanann a leithéid de thríú páirtithe an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google.

Ar aghaidh: Úsáid Qualtrics