Rialú rochtana

Tá córas rialaithe rochtana ag Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a dearadh go speisialta. Leis an gcóras seo, féadann gníomhaire nó ‘riarthóir’ i gcomhlacht an rochtain chuí ar ROS a chur ar fáil do bhaill foirne sa ghnóthas nó sa chleachtadh. Sampla de riarthóir i ngnólacht ná páirtí sinsearach nó rialtóir airgeadais.

Tá an córas rialaithe seo á óstáil ar ROS, ach is é an riarthóir atá ina bhfeighil. Baineann an riarthóir úsáid as a ndeimhniú digiteach le haghaidh aitheantais agus rochtana.

Féadfaidh leibhéil éagsúla údaraithe a bheith ag baill foirne i ndáil le cliaint áirithe nó i ndáil le tuairisceáin ar leith a thíolacadh. Féadfaidh sé gurb é seo an cás i mórán cleachtaí cánach agus i ngnólachtaí móra. Féadfaidh baill foirne áirithe cead a fháil féachaint ar shonraí áirithe amháin ar ROS. Féadfaidh ball foirne eile a bheith cumasaithe le tuairisceáin Cánach Breisluacha (CBL) a thíolacadh, agus baill foirne cumasaithe le gach tuairisceán a thíolacadh thar ceann cliaint áirithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Ionad Cabhrach ROS.