Treoracha maidir le seirbhísí íocaíochta

Féadtar íocaíochtaí a dhéanamh le ROS ar na bealaí seo:

  • Treoir Dochair ROS (TDR)
  • cárta creidmheasa
  • cárta dochair
  • le Treoir Dochair Aonair (TDA)

Féadtar d’íocaíochtaí ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a shimpliú ach do TDR (Treoir Dochair ROS) a chlárú ar ROS.

Treoir Dochair ROS (TDR)

Ní fhéadtar TDR a bhunú ach amháin ar ROS. Ní gá duit é seo a dhéanamh ach an t-aon uair amháin agus ligfidh sé duit íocaíocht a dhéanamh láithreach. Cinntigh go bhfuil an cuntas bainc a roghnaíonn tú in ann déileáil le dochair dhíreacha. 

Cárta Creidmheasa nó Cárta Dochair

Ní fhéadtar íocaíochtaí a dhéanamh ach amháin le Visa nó le MasterCard.

Is iad Realex agus Elavon ár bpáirtnéirí próiseála.

Déanfar gach íocaíocht a phróiseáil ar lá an chomhlánaithe.

Faoi láthair, seasann na Coimisinéirí Ioncaim an muirear as ucht cártaí dochair agus creidmheasa a úsáid. 

Gheobhaidh tú creidmheas i leith na híocaíochta ar an lá a dhéantar é.

Ní choinníonn na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí cárta creidmheasa nó dochair. Más mian leat na sonraí céanna a úsáid le haghaidh gach íocaíochta, féadtar TDR a bhunú ar ROS.

Treoir Dochair Aonair (TDA)

Féadtar TDA a bhunú le ROS nó le moChúrsaí. Ligeann sé seo duit íocaíochtaí aonuaire a dhéanamh go díreach ó do chuntas bainc. Cinntigh roimh ré go bhfuil do chuntas in ann glacadh le dochar díreach.

Na cineálacha íocaíochta a fhéadtar a dhéanamh

Sa treoirlíne ar íocaíochtaí cánach a dhéanamh ar líne, tá liosta iomlán de na cineálacha íocaíochtaí a fhéadtar a dhéanamh ar ROS. Tá liosta iomlán ann chomh maith de na cánacha uile a fhéadtar a íoc.

Féadtar tuairisceán a thíolacadh agus íocaíocht a dhéanamh leis na roghanna in ‘Tuairisceán a Thíolacadh’. Féadtar íocaíocht a dhéanamh le ‘Íocaíocht a thíolacadh’.

Gheobhaidh tú ríomhphost i do bhosca isteach ROS chun d’íocaíocht a dheimhniú.

Féadtar íocaíochtaí Cánach Ioncaim a chruthú inár bhFeidhmchlár As Líne ROS, ar an gcoinníoll go bhfuil TDR socraithe. Ní fhéadtar cárta a úsáid leis an áis seo.

Síntí ama ar thíolacadh

Féadann tíolaiceoirí ROS a dhéanann íocaíocht agus tíolacadh ar ROS cáiliú le haghaidh síntí ama tíolactha go dtí an 23ú den mhí dhlite.

Socraítear na síntí ama Cánach Ioncaim ag tús gach bliana cánach.

Sonraí Teagmhála

Déan teagmháil lenár nAonad Tacaíochta Íocaíochta ROS ar 01 738 3663.

Féadann custaiméirí idirnáisiúnta glaoch orainn ar +353 1 702 3052.

Ba chóir ríomhphoist a thíolacadh le M’Fhiosruithe.

Chun iarratas a sheoladh chuig an Aonad Tacaíochta Íocaíochta ROS, ba chóir na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • Cruthaigh fiosrú nua.
  • Ón roghchlár ‘Baineann m’Fhiosrú le’, roghnaigh ‘Seachas ceann acu thuas’.
  • Agus ón roghchlár ‘Agus níos beaichte’, roghnaigh ‘Íocaíochtaí/Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)’.
  • Sonraí an Fhiosraithe: Cuir isteach sonraí d’iarratais.