Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim

Físeáin do ghníomhairí

Tabharfar míniú sa tsraith cúig fhíseán seo ar phríomhghnéithe na seirbhíse Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim do ghníomhairí:

How to find payments via your clients’ Revenue Record

How to search and view outstanding returns for your client

How to view charges and payments, the events list, registration details and items submitted via ROS for your clients

How to view priority messages in your clients’ Revenue Record 

How to view refunds and repayments for your clients