Feidhmchlár móibíleacha agus as líne

Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim

Is aip saor in aisce é Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim ina bhféadtar sonraí agus íomhánna de d’admhálacha a uaslódáil ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadtar d’admhálacha agus do chostais a bhainistiú agus tú ar shúil ó do ríomhaire.

Tugann sé rochtain mhóibíleach thapa agus éasca duit chun d’admhálacha a thaifeadadh, sonraí a chur ar fáil agus súil a choinneáil ar d’admhálacha chomh maith. Féadtar costais a uaslódáil a thagann faoi na catagóirí seo a leanas:

Tabhair do d’aire:

Beidh ort Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú d’fhonn aon chreidmheasanna cánach nó faoisimh a chur tú admhálacha isteach ina leith a éileamh san Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim nó i moChúrsaí. Féadfaidh tú teach ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim faoi Déan Athbreithniú ar do cháin 2017-2020 i moChúrsaí.

Admhálacha bunaidh

Beidh sé de rogha agat in Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim sonraí a shábháil ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim nó na sonraí a choinneáil ar d’fhón amháin. Más rud é:

 • go gcoinníonn tú d’admhálacha ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim, ní bheidh ort d’admhálacha páipéir a choinneáil
 • go gcoinníonn tú na sonraí ar d’fhón amháin, ní mór do chuid admhálacha bunaidh uile a choinneáil ar feadh 6 bliana.
 • Chun do chreidmheas cánach Fan agus Caith a éileamh tá sé riachtanach sonraí agus íomhánna admhálacha a shábháil ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú
 • Chun Faoiseamh Cianobair a éileamh i leith costais fóntais a íocadh in 2021 tá sé riachtanach sonraí agus íomhánna admhálacha a shábháil ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú

Cén chaoi le hAip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim a íoslódáil

Tá Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón Apple App Store agus ón Google Play Store.

Le haghaidh eolais ar mhéid an íoslódála, féach ar leathanach táirge na haipe ar an aipmhargadh cuí.

Tá Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an gcuid is mó de ghléasanna móibíleacha a bhfuil na córais oibriúcháin seo a leanas orthu:

 • Android 8.1 ar aghaidh
 • iOS 12 ar aghaidh.

Níl Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim comhoiriúnach le gléasanna móibíleacha a bhfuil córais oibriúcháin Microsoft in úsáid acu.

Teastóidh rochtain idirlín chun an aip a úsáid. Moltar go gceanglaítear le líonra WiFi, go háirithe nuair atá íomhánna d’admhálacha á n-uaslódáil agus á n-íoslódáil.

Tabhair do d’aire:

Ní fhéadann gníomhairí teacht ar an tseirbhís seo. Féadtar sonraí agus íomhánna do chuid admhálacha a íoslódáil agus a sheoladh nuair a logálann tú isteach ar moChúrsaí nó (ROS)

An méid a theastaíonn chun Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • do chuid sonraí clárúcháin le haghaidh moChúrsaíROS
 • sonraí na hadmhála nó costais
 • dáta an chostais
 • cur síos ar an gcostas
 • an tsuim
 • íomhá den admháil

Féadfaidh sé go mbeidh ort eolas breise a chur san áireamh, amhail ainm an mhic léinn i gcás táillí teagaisc.

An chaoi chun sonraí agus íomhanna d’admhálacha a uaslódáil ag úsáid Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim

 

Tabhair do d’aire:

Má tá tú cláraithe le haghaidh ROS, is gá duit deimhniú móibíleach ROS nua a íoslódáil le teacht ar Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim.

An chaoi le teacht ar an tseirbhís Rianaire Admhálacha ar revenue.ie

Má tá tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó ROS, féadtar teacht ar an tseirbhís Rianaire Admhálacha tríd an gcluaisín ‘Bainistigh Mo Thaifead’.

Níl na seirbhísí seo a leanas ar fáil agus Aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim in úsáid:

 • Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
 • moChúrsaí
 • M’Fhiosruithe
 • áireamháin agus uirlisí.

Leanfaidh na seirbhísí seo de bheith ar fáil trí revenue.ie.

Tacaíocht

Deasc Chabhrach ROS.

Ar aghaidh: Feidhmchlár As Líne Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)