Maidir le ROS

Léargas ginearálta

Tá ROS ar cheann de thrí thairseach na gCoimisinéirí Ioncaim chuig seirbhísí ar líne:

  1. ROS
  2. moChúrsaí
  3. CMÁ - Cáin Mhaoine Áitiúil

Buntáistí a bhaineann le seirbhísí ar líne

Leis na seirbhísí ar líne beidh tú an ann do chúrsaí cánach a bhainistiú agus a fheiceáil go tapa agus go héifeachtúil ag am ar bith.

Féadfaidh sé a bheith ina chabhair d’fhostóirí teacht ar creidmheasanna cánach agus cáin éigeandála a sheachaint má chláraítear le haghaidh moChúrsaí.

Tugann na Coimisinéirí Ioncaim tús áite do cheisteanna a dtíolactar trí M’Fhiosruithe. Is seirbhís chumarsáide slán ar líne é M’Fhiosruithe

Cén tairseach le roghnú

 

 ROS

moChúrsaí 

 CMÁ

 

Tíolaic tuairisceáin, déan íocaíochtaí, déan éileamh ar aisíocaíochtaí, rochtain ar sheirbhísí eile ar líne, deimhnigh le haghaidh seirbhísí eile poiblí amhail WelfarePartners, CORE

Rochtain ar sheirbhísí amhail Seirbhísí ÍMAT, lena n-áirítear Poist agus Pinsin, CMÁ, M’Fhiosruithe, Imréiteach cánach agus tuilleadh eile nach iad

Tíolaic agus/nó íoc do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ), tabhair d’úinéireacht maoine cothrom le dáta.

Cé lena aghaidh atá sé? 

Gnóthaí agus roinnt daoine aonair

 Daoine aonair

Úinéirí Maoine

Cén chaoi le clárú

Comhlánaigh na céimeanna clárúcháin chun deimhniú digiteach a íoslódáil nó cláraigh trí moChúrsaí

Bain úsáid as cuntas fíoraithe MyGovID nó déan clárú

Rochtain ar sheirbhísí CMÁ ó moChúrsaí nó ROS nó iarr litir um uimhir aitheantais maoine agus UAP

Cén chaoi le logáil isteach

Lódáil deimhniú digiteach ar an Scáileán lógála isteach ROS agus cuir isteach do phasfhocal.

Bain úsáid as do shonraí MyGovID nó do shonraí moChúrsaí ar an Leathanach logála isteach do moChúrsaí

 

Bain úsáid as d’uimhir aitheantais maoine agus UAP ar an  Leathanach logála isteach don CMÁ

Cén áit le teacht ar thuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais le fáil ag an nasc thíos.

 Cabhrach moChúrsaí

 Cabhrach CMÁ

 

Ar aghaidh: Céard is ROS ann?