Párolla ROS

Comhaid a uaslódáil de láimh le bogearraí párolla

Féadtar an rogha seo a úsáid má tá pacáiste párolla agat atá comhoiriúnach le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Is gá comhaid phárolla a aistriú de láimh chuig agus ó do phacáiste párolla.

Fógraí Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (fógraí FPCI)

Tá an rogha agat:

Párolla a thíolacadh

Tá an rogha agat:

Ar aghaidh: Tuairisciú díreach le bogearraí párolla