Deacrachtaí maidir le clárú le haghaidh ROS

Ní bhfuarthas pasfhocal córais

Mura bhfuil Uimhir Rochtana ROS (RAN) faighte agat tar éis Céim 2 don phróiseas clárúcháin le haghaidh ROS comhlánaithe agat, féach ar na céimeanna thíos:

  • Má bhí tú ag iarraidh do pasfhocal córais a fháil trí ríomhphost, seiceáil i do bhosca isteach truscair agus dramhaíola.
  • Mura bhfuil réiteach anseo, déan an chéim arís ina n-iarrtar teachtaireacht téacs a fháil, más féidir.
  • Mura bhfaigheann tú pasfhocal córais fós taobh istigh de 10 nóiméad, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach Theicniúil ROS.

Ar aghaidh: Pasfhocal córais imithe in éag