Deacrachtaí le deimhnithe ROS a úsáid le párolla

Má tá pacáiste Tuairiscithe Dhírigh Párolla in úsáid agat, ní mór duit deimhniú digiteach Ros a lódáil isteach sa phacáiste sin. Cuirfidh sé seo ar chumas do bhogearraí cumarsáid a dhéanamh le ROS.

Nuair a dhéanann tú athnuachan ar do theastas i ROS, déan é a chinntiú an teastas athnuaite a shábháil agus a lódáil isteach i do phacáiste párolla.

Ba chóir duit treoracha do sholáthraí párolla a leanúint chun an teastas a lódáil agus do phacáiste párolla a chur ar bun i gceart.

Má bhíonn deacrachtaí agat, féach ar an treoirleabhar Issues using ROS certificates in payroll