Deacrachtaí leis an logáil Isteach le haghaidh ROS a athshocrú

Léargas ginearálta

Ó am go ham bíonn deacrachtaí ag custaiméirí ROS agus iad ag iarraidh a ndeimhnithe digiteach ROS a athshocrú.

Tá achoimre sna rannáin seo a leanas cuid na deacrachtaí a bhíonn ann agus na céimeanna a thógáil chun iad a réiteach.

Ar aghaidh: Ní bhfuarthas pasfhocal córais