Íoc agus tíolaic

Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Foirm IT38

Féadtar an fhoirm IT38 a chomhlánú ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó ar moChúrsaí.

Má tá tú á dhéanamh ar ROS, molann na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanann tú an fhoirm IT38 a chomhlánú leis an bhFeidhmchlár As Líne ROS agus an comhad sábháilte a uaslódáil. Ní shábhálann an leagan ar líne den fhoirm go dtí Obair ar Siúl agus d’fhéadfadh sé dul in éag roimh duit na sonraí uile a chur isteach.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an rannán ar an bhFeidhmchlár As Líne ROS.

Íocaíochtaí

Le haghaidh eolais ar íocaíochtaí CFC a dhéanamh, féach ar an treoirleabhar:

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh ar moChúrsaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an rannán Gnóthachain, bronntanais agus oidhreachtaí.