Íoc agus tíolaic

Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Foirm IT38

Féadtar an fhoirm IT38 a chomhlánú ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó ar moChúrsaí.

Má tá tú á dhéanamh ar ROS, molann muid go ndéanann tú an fhoirm IT38 a chomhlánú leis an bhFeidhmchlár As Líne ROS agus an comhad sábháilte a uaslódáil ar líne. Ní shábhálann an leagan ar líne den fhoirm in Obair idir Lámha, agus féadfaidh sé go rachaidh an t-am in éag sula mbeidh na sonraí uile curtha isteach agat.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an rannán ar an bhFeidhmchlár As Líne ROS.

Íocaíochtaí

Féadtar CFC a íoc duit féin nó thar ceann tairbhí ar na bealaí seo a leanas.

Más custaiméir ROS thú, féadtar íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo:

  • le Treoir Dochair ROS (RDI) ag tráth an tíolactha má tá sé seo socraithe suas roimh ré
  • le Treoir Dochair Aonair (TDA)
  • nó le Cárta Creidmheasa nó Dochair.

Má tá deimhniú TAIN á úsáid agat, féadtar íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo:

  • le Treoir Dochair Aonair (TDA)
  • le Cárta Creidmheasa nó Dochair

trí theacht ar an leathanach Seirbhísí Cliant agus an rogha ‘Íocaíocht a thíolacadh’ a roghnú.

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh ar moChúrsaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an rannán Gnóthachain, bronntanais agus oidhreachtaí.