Cén chaoi le deimhnithe digiteacha ROS a athnuachan

Ní mór duit do dheimhniú digiteach ROS a athnuachan gach dhá bhliain ar a laghad nó rachaidh sé in éag. Má théann do dheimhniú in éag, ní bheidh teacht agat ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) go dtí go bhfaigheann tú deimhniú nua.

Má tá do dheimhniú gar don dáta éaga, féadtar do dheimhniú a athnuachan trí logáil isteach ar ROS.

Gheobhaidh tú suas le dhá ríomhphost le cur in iúl duit go bhfuil do dheimhniú dlite le hathnuachan.

Ní mór duit a chinntiú go bhfuil do sheoladh ríomhphoist atá cláraithe le ROS cothrom le dáta sa chaoi go bhfaigheann tú na ríomhphoist seo.

Cén chaoi le do dheimhniú a athnuachan

Chun do dheimhniú a athnuachan, lean na céimeanna thíos:

 • Logáil isteach ar ROS — beidh an scáileán athnuachana deimhnithe le feiceáil.
 • Déan do ‘Sean-phasfhocal’ a thíolacadh (is é seo an pasfhocal a bhí in úsáid agat chun logáil isteach ar ROS go dtí seo).
 • Cruthaigh ‘Pasfhocal Nua’ — seo an pasfhocal nua a bheidh agat chun logáil isteach. Ní fhéadtar ainm do dheimhnithe a bheith sa phasfhocal nua. Ní mór go mbeadh, ar a laghad, iad seo a leanas sa phasfhocal nua:
  • ocht gcarachtar
  • aon charachtar amháin i gcás uachtair
  • aon charachtar amháin i gcás íochtair
  • aon digit amháin.
 • Déan do phasfhocal nua a ath-chlóscríobh ag ‘Dearbhaigh Pasfhocal’.
 • Cliceáil ‘Athnuaigh Anois’.

Íomhá den scáileán dheimhniú digiteach i ROS

Cruthófar deimhniú digiteach nua i do brabhsálaí gréasáin. Beidh an t-ainm céanna aige agus an seandeimhniú ach beidh pasfhocal nua leis.

Tabhair do d’aire

Ní mór do dheimhniú athnuaite a SHÁBHÁIL agus á choinneáil slán, chun a chinntiú go mbeidh teacht agat ar ROS amach anseo. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Do dheimhniú digiteach a shábháil

 

Beidh gach cóip den deimhniú a shábháil tú roimh an athnuachan neamhbhailí anois.

Má úsáideann tú an deimhniú seo i gceann díobh seo:

 • pacáiste párolla
 • CCI nó pacáiste eile
 • bogearraí nó seirbhís Custam
 • seirbhís eile ar líne, mar shampla: Motortrans, CRO, Welfarepartners

féadfaidh sé gur gá duit do dheimhniú a athlódáil don tseirbhís sin.

Le haghaidh tuilleadh cabhrach, féach an rannán ar Dheacrachtaí le deimhnithe digiteacha a athnuachan.