Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI)

Is éard is Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI) ann ná malartú faisnéise idir tíortha gan an gá le hiarratas a dhéanamh lena haghaidh. Tá AEOI ann chun imghabháil cánach dhomhanda a laghdú.

Ligeann scéimeanna i dteanga marcála inbhreisithe (XML) faisnéis AEOI a thuairisciú ar bhealach caighdeánaithe bunaithe ar TF.

Is éard atá i scéimre ná struchtúr sonraí chun faisnéis a choinneáil agus a tharchur go leictreonach agus i mbulc. Úsáidtear XML chun na críche seo go hiondúil.

Féadtar teacht ar eolas sa rannán seo maidir leis an méid seo: