Tástáil Comhéadain Poiblí - CCA - Córas Easpórtála Uathoibríoch (CEU) - i bhfeidhm Eanáir 2023

Mar chuid d’uasghrádú an CCA, lena n-áirítear an CEU, cuirfear roinnt seirbhísí gréasáin ar fáil. Leis na seirbhísí seo, féadann trádálaithe comhtháthú leis an CEU. Féadtar liosta de na seirbhísí gréasáin atá le cur ar fáil a fheiceáil ar an leathanach Scéimrí CCA agus WSDL. Cuirtear na doiciméid theicniúla, sonraíochtaí agus samplaí de na seirbhísí gréasáin thíos ar fáil mar thacaíocht do sheirbhísí gréasáin beo amach anseo. Cuirfidh siad ar chumas na bhforbróirí bogearraí custam a bpacáistí bogearraí Easpórtála a nuashonrú, le go mbeidh siad comhlíontach le CCA. 

Céard is Tástáil Comhéadain Phoiblí (PIT) ann? 

Deartar timpeallachtaí PIT Custam chun ardán tástála a chur ar fáil d’fhorbróirí bogearraí agus a gcuid custaiméirí le dearbhuithe tástála a thíolacadh. Tugann sé deis dóibh raon tástála de Sheirbhísí Gréasáin Custam Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a fhiosrú. 

Tá Timpeallacht PIT amháin ar fáil d’fhorbróirí bogearraí, lena n-airítear an fheidhmiúlacht CIU agus CEU. Is é an timpeallacht PIT ná an timpeallacht PIT Software Test Next Version. Beidh feidhmiúlacht ábhartha d’fhorbróirí ann lena mbogearraí a thastáil roimh an eisiúint bheo. 

Is do thástáil nascachta go príomha an timpeallacht PIT. Chomh maith leis sin, cuireann sé ar chumas na bhforbróirí bogearraí tastáil a dhéanamh i gcoinne thromlach na n-iarratas teachtaireachta agus freagartha éagsúla. Ní timpeallacht cuimsitheach atá ann, áfach, agus dá bhrí sin ní thacófar le roinnt cásanna. Beidh uasdátuithe ar an timpeallacht PIT á n-eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim de réir mar a leanann an fhorbairt ar aghaidh. Féadtar liosta de na cineálacha teachtaireachtaí agus an fheidhmiúlacht atá ar fáil a fháil sna doiciméid thíos. 

Is eisiúint alfa í seo, agus dá bhrí sin is gá duit na gnéithe seo a chur san áireamh: 

  • Beidh aga neamhfhónaimh ann ó am go ham
  • Beidh fabhtanna ann

PIT – Treoracha agus eolas úsáideach

Cuireann an rannán seo doiciméid ar fáil a chuireann úsáideoirí ar an eolas maidir le:

  • Cén chaoi le clárú chun rochtain a fháil ar thimpeallacht PIT le haghaidh na seirbhísí CEU nua
  • Cén chaoi le fiosruithe nó fadhbanna a ardú
  • Cásanna tástála nascachta tacaithe a fhéadtar a dhéanamh in PIT

Doiciméid PIT: 

Tuilleadh doiciméid CEU: