Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe

 1. Léargas ginearálta
 2. Cén chaoi a gcáilítear don Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe?
 3. Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?

Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?

Is gá duit Foirm ICC2 dheimhnithe a fháil ó Liachleachtóir an linbh. 

Tabhair do d’aire

Tugann an Liachleachtóir, ar an bhFoirm ICC2, dearbhú maidir le cumas an linbh cúram a dhéanamh díobh féin thar 18 mbliana d'aois.

Ní mór go sonrófaí sa dearbhú seo go bhfuil coinne réasúnach leis go gcuireann méid an éagumais cosc ar an leanbh cúram a dhéanamh díobh féin thar 18 mbliana d'aois.

Is éard is ciall le ‘cúram a dhéanamh’, chun críocha an chreidmheasa chánach seo ná an cumas cúram a dhéanamh díobh féin trí ioncam a shaothrú ó bheith ag obair.

An bealach is tapúla agus is éasca chun éileamh a dhéanamh ar an gCreidmheas ná trí úsáid a bhaint as moChúrsaí.

Níl le déanamh ach na céimeanna seo a leanas a leanúint:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh ‘Déan éileamh ar creidmheasanna cánach’
 • roghnaigh ‘Tú féin agus do theaghlach’ agus ‘Creidmheas cánach i leith leanbh éagumasaithe’
 • uaslódáil an fhoirm ICC2.

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith blianta roimhe chomh maith ach úsáid a bhaint as moChúrsaí.

2019 agus blianta ina dhiaidh: 

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • iarr Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Tú féin agus do theaghlach’ agus ‘Creidmheas cánach i leith leanbh éagumasaithe’

2018 agus blianta roimhe: 

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain chánach chuí
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe’
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Ba chóir duit Foirm ICC2 a uaslódáil nuair atá d’éileamh á dhéanamh agat mar gheall go bhféadfaidh sé go dteastóidh sé chun d’éileamh a cheadú. Ní mór duit cóip de na foirmeacha seo a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a bheidh éileamh déanta agat.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, féadtar an creidmheas a éileamh ach  Foirm ICC1 a chomhlánú i ndáil leis an leanbh cáilitheach. Ní mór fuit Foirm ICC2 dheimhnithe ó Liachleachtóir an linbh a chur ar fáil chomh maith. Féadtar an dá dhoiciméad a sheoladh chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Rátaí an Chreidmheasa Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe

Chun na rátaí a fheiceáil don bhliain reatha agus do bhlianta roimhe, féach na Cairteacha ar rátaí, bandaí agus faoisimh chánach