Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)

Cén chaoi a n-éilítear an CCCLDS?

Ní fhéadtar ach éileamh amháin a dhéanamh, is cuma cé mhéad leanaí cáilitheacha atá agat.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh mar éilitheoir príomha

Féadtar moChúrsaí a úsáid chun an CCCLDS a éileamh. Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, féadfaidh tú codanna A agus C den Fhoirm SPCC1 a chomhlánú.

Má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe , féadtar an CCCLDS a éileamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) ar thuairisceán cánach na Foirme 11.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh mar éilitheoir tánaisteach

Ní fhéadtar an CCCLDS a éileamh ach amháin sa chás go bhfuil éileamh an éilitheora tugtha suas duitse.

Chun an CCCLDS a éileamh, comhlánaigh an Fhoirm SPCC2. Ní fhéadtar an fhoirm seo a chomhlánú ar líne.

Ar aghaidh: An bhféadtar d'éileamh ar CCCLDS a thabhairt suas d'éilitheoir tánaisteach?