Díolúine Ealaíontóirí

Réamhthuairim do neamhchónaitheoirí

Chun cáiliú don Díolúine d’Ealaíontóirí, ní mór duit bheith i do chónaitheoir san Aontas Eorpach (AE) nó i Stát laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (LEE).

Tabharfaimid réamhthuairim duit más cónaithe thú taobh amuigh den AE nó den LEE. Iarrfar ort iarratas foirmiúil a dhéanamh ar chinneadh nuair a téann tú chun cónaithe san AE nó sa LEE. 

Ba chóir iarratais a dhéanamh ar Fhoirm Iarratais Ealaíontóra 3: réamhthuairim do neamhchónaitheoir.

Ar aghaidh: Réamhdhleachtanna