Asbhaint Tuillimh Eachtraigh (ATE)

Cén chaoi a dhéantar iarratas ar ATE?

Braithfidh méid aon asbhainte ar an líon laethanta cáilitheacha d’asláithreacht i mbliain chánach nó i dtréimhse 12 mhí thar thréimhse dhá bhliain chánach. Éilítear an asbhaint ag deireadh na bliana cánach. Ba chóir duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig d'oifig Coimisinéirí Ioncaim agus ráiteas a chur san áireamh ó d’fhostóir ina gcuimsítear sonraí faoin méid a leanas:

  • dátaí imeachta ó Éirinn agus fillte ar Éirinn
  • an láthair nó na láithreacha a d’oibrigh tú fad a bhí tú thar lear.
Ba chóir duit éileamh a dhéanamh laistigh de cheithre bliana.
Bliain chánachBliain cánach dar críochÉileamh le déanamh faoin
2015 31 Nollaig 2015 31 Nollaig 2019
2016 31 Nollaig 2016 31 Nollaig 2020
2017 31 Nollaig 2017 31 Nollaig 2021
2018 31 Nollaig 2018 31 Nollaig 2022