Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

An gcáilíonn tú do Liúntas Cánach Linbh Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?

Féadfaidh tú liúntas breise cánach a éileamh do gach leanbh cáilitheach.

Is éard is leanbh cáilitheach ná leanbh:

  • atá níos óige ná 18 mbliana d’aois
  • atá níos sine ná 18 mbliana d’aois agus in oideachas nó oiliúint lánaimseartha ar feadh dhá bhliain, ar a laghad
  • ar tháinig éagumas buan fisiciúil nó meabhrach air nó uirthi roimh aois 21 bliain
  • ar tháinig éagumas buan air nó uirthi i ndiaidh aois 21 bliain ach freastalaíonn sé nó sí ar oideachas lánaimseartha
  • ar tháinig éagumas buan air nó uirthi i ndiaidh aois 21 bliain ach a bhfuil oiliúint lánaimseartha á cur air/uirthi le haghaidh ceirde nó gairm bheatha ar feadh dhá bhliain, ar a laghad

Ní mór do do leanbh cónaí leat ar feadh cuid den bhliain nó an bhliain go léir. Féadfaidh le beirt daoine an liúntas a éileamh don leanbh céanna. Ní fhéadfaidh tú ach liúntas amháin a éileamh do leanbh cáilitheach in aon bhliain amháin.

Roinntear an liúntas idir tú féin agus do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nuair a dhéantar éileamh don leanbh céanna:

  • is é an duine a thugann cúram don leanbh an duine a fhaigheann an liúntas
  • má thugann tú féin agus do chéile aire do bhur leanbh, roinntear an liúntas faoi mar a chinneann sibh beirt.