Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Bhí Postchúnamh na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil chun cúnamh a thabhairt do dhaoine dífhostaithe ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos mó chun post a fháil. Cuireadh deireadh leis an scéim seo, chomh maith leis an Scéim Dreasachta Post (ÁSPC) d'Fhostóirí, i leith gach fostaíocht a thosaigh ar an 1 Iúil 2013 nó dá éis.

Tháinig an scéim JobsPlus in áit na scéimeanna, atá á riar ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Bhí faoiseamh cánach faoi Phostchúnamh na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil le haghaidh postanna áirithe a thosaigh ar an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe sin go dtí deireadh a saolré nádúrtha.