Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Bhí Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil chun cabhrú le daoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos faide chun glacadh le post. Ní fhéadfar an scéim seo, anuas ar an Scéim Dreasachta Poist d’Fhostóirí (ÁSPC), a éileamh ar fhostaíocht a thosaigh an 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh sin.

Tá faoiseamh cánach faoi Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil go fóill do phoist áirithe a thosaigh an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe sin go dtí deireadh a saolré nádúrtha.

Má cháilíonn tú do Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim agus murar éiligh tú é go fóill, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hoifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Céard is Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?