Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Céard is post cáilitheach ann?

Ní mór gur gearradh cáin ar d’ollphá ó phost cáilitheach faoin gcóras Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT).

Ní mór gur oibrigh tú ar feadh 30 uair an chloig sa tseachtain, ar a laghad. Ní mór gur mhair do phost ar a laghad 12 mhí.

Is iad na cineálacha poist seo a leanas a eisítear:

  • post inar dífhostaíodh iarfhostaí go héagórach
  • post le fostóir a rinne fostaithe iomarcach sa tréimhse le 26 seachtain anuas
  • post a bhí go hiomlán bunaithe ar choimisiún
  • post i gcuideachta ina bhfuil tú mar stiúrthóir dílsithe.

Ar aghaidh: Cé mhéid den liúntas a fhéadtar éileamh?