Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Céard is Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?

Is liúntas é Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim a asbhaintear ó d’ioncam iomlán chun d’ioncam inchánach a ríomh. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú liúntas breise a éileamh do gach leanbh cáilitheach.

Faigheann tú faoiseamh cánach imeallach do gach ceann de na trí bliana i ndiaidh gur ghlac tú le do phost. Féadfaidh tú tús a chur leis na trí bliana sa bhliain inar ghlac tú leis an bpost nó sa bhliain ina dhiaidh sin.

Ar aghaidh: An gcáilíonnr tú do Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?