Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha do dhaoine aonair

An Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta (DFI)

Is éard atá sa DFI ná faoiseamh cánach a bhfuil sé mar aidhm aige daoine aonair a spreagadh chun maoiniú scairbhunaithe a chur ar fáil do chuideachtaí trádála.

Féadtar faoiseamh cánach a éileamh i leith d’infheistíochta nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe. Tá an faoiseamh roinnte ina dhá sciar:

  • tríocha daicheadú (30/40) i mbliain na hinfheistíochta
  • deich ndaicheadú (10/40) sa cheathrú bliain tar éis na hinfheistíochta tosaigh.

Eiseoidh cuideachtaí na scaireanna chugat i leith na suime a infheistíonn tú. Ní mór na scaireanna sin a choinneáil ar feadh ceithre bliana ar a laghad.

Tá an DFI ar fáil do dhaoine aonair cáilitheacha a dhéanann infheistíochtaí cáilitheacha. Beidh tú, nó do theaghlach, incháilithe más rud é nach bhfuil aon chaipiteal agat sa chuideachta.

Féadtar tuilleadh sonraí faoin DFI a fháil sna treoirleabhair seo a leanas.

I gcás scaireanna a eisítear ar 1 Eanáir 2019 nó dá éis:

I gcás scaireanna a eisítear ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe:

Ar aghaidh: An Dreasacht Caipitil do Chuideachtaí Nua-Thionscanta (DCCNT)