Faoiseamh chun do Ghnó féin a chur ar Bun

Léargas ginearálta

Má tá tú dífhostaithe go fadtéarmach, féadfaidh sé go mbeifeá in ann faoiseamh cánach a éileamh chun do ghnó féin a chur ar bun. Chun cáiliú, ní mór duit a bheith dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad sula dtosaíonn tú an gnó. 

Tugann an Faoiseamh chun do Ghnó féin a chur ar Bun deis duit faoiseamh ó Cháin Ioncaim (CI) suas le €40,000 in aghaidh na bliana a éileamh. Féadfaidh tú an faoiseamh sin a éileamh ar feadh dhá bhliain ar a mhéad. Rith an scéim ón 25 Deireadh Fómhair 2013 go dtí 31 Nollaig 2018. 

Ní fhéadfaidh tú an faoiseamh seo a éileamh ach uair amháin.

Ar aghaidh: Cé a cháilíonn don fhaoiseamh seo?