Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB)

Is scéim dreasachta cánach is ea an Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB) le haghaidh ‘limistéir athghiniúna speisialta’ i gCorcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Cill Chainnigh, Luimneach agus Port Láirge. Féadfaidh tú faoiseamh cánach a éileamh ar airgead a chaitheann tú ar fhoirgnimh chónaithe nó tráchtála a athchóiriú.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar TCB sa rannán Maoin.