Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB)

Is scéim dreasachta cánach is ea an Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB) le haghaidh ‘limistéir athghiniúna speisialta’ i gCorcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Cill Chainnigh, Luimneach agus Port Láirge.

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach ar airgead a chaitheann tú ar fhoirgnimh chónaithe nó thráchtála a athchóiriú.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar Thionscnamh na Cathrach Beo (TCB) sa rannán Maoin.