Brabús nó gnóthachain ó tháillí staile

Ní mór duit cáin a íoc ar aon ioncam a bhfaigheann tú ó tháillí graí staile. Ní mór duit freisin cáin a íoc ar bhrabúis nó gnóthachain a dhéantar ó staileanna a dhíol.

Féadfaidh tú do ghnáthchostais a úsáid ó staileanna a chothabháil mar laghdú cánach i gcoinne an ioncaim seo.

Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun méid do bhrabúis nó do ghnóthachain ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) a iontráil i bPainéal B, 'ioncam ó cheirdeanna, gairmeacha nó gairmeacha beatha’.