Faoiseamh ar Sheomra a Ligean ar Cíos

Cén chaoi a ndeonaítear faoiseamh?

Ní mór duit an tsuim ioncaim dhíolmhaithe a chur isteach ar:

Gheobhaidh tú an faoiseamh atá dlite ansin.

Tá teorainn ama ceithre bliana ann chun faoiseamh a éileamh. Tá sé seo tábhachtach má bhí cáin á híoc agat i gcónaí ar d’ioncam cíosa nuair ba chóir don ioncam sin a bheith díolmhaithe.

Díroghnú

Mura mian leat an faoiseamh seo a fháil, féadtar iarraidh go ngearrfaí cáin ar an ioncam. Ní mór duit an t-iarratas a sheoladh:

Ní mór duit é seo a dhéanamh ar an dáta tíolactha tuairisceáin cánach, nó roimhe sin.

An t-ioncam a dhearbhú

Ní mór duit an t-ioncam ó chíos a dhearbhú, fiú nuair atá sé díolmhaithe ó Cháin Ioncaim mar gheall ar an bhFaoiseamh i leith Seomra ar Cíos.

Dearbhaítear an t-ioncam ar an gcaoi chéanna a n-éilítear an faoiseamh, is é sin:

Ar aghaidh: Cén cineál áit chónaithe a cháilítear?