Ranníocaíochtaí pinsin

Féadfar an méid cánach a íocann tú a laghdú de bharr na suimeanna a chuireann tú le pinsean. 

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar theorainneacha an fhaoisimh chánach seo agus cén chaoi a ndéantar éileamh ar faoiseamh ar na ranníocaíochtaí pinsin seo sa rannán Pinsin. 

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar na saghsanna éagsúla de ranníocaíochtaí pinsin agus cén chaoi a thugtar faoiseamh cánach trí phárolla sa rannán Íocaíochtaí pinsin fostaithe.