An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Cé a fhéadtar an dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC) a éileamh

Chun CLC a éileamh, ní mór duit:

  • a bheith i do cheannaitheoir céaduaire
  • maoin a cheannach nó maoin nua a bheith tógtha agat idir 19 Iúil 2016 agus 31 Nollaig 2021
  • a bheith i do chónaí sa mhaoin mar do phríomháit chónaithe ar feadh cúig bliana tar éis duit é a cheannach nó a thógáil
  • a bheith comhlíontach ó thaobh cánach de, agus má tá tú faoin gcóras féinmheasúnaithe, ní mór imréiteach cánach a bheith agat freisin.

Chun cáiliú, ní mór nár cheannaigh tú nó nár thóg tú teach ná árasán roimhe seo, bíodh sé i d’aonar nó i gcomhpháirt le duine ar bith eile. Má tá tú ag ceannach nó ag tógáil na maoine nua le daoine eile, ní mór dóibhsean a bheith ina gceannaitheoirí céaduaire chomh maith. Más trí bhronntanas nó trí oidhreacht a fuair tú an maoin, ní bheidh tionchar aige seo ar do cháilitheacht.

Má tá tú ag ceannach na maoine, ní mór conradh a bheith sínithe agat chun an mhaoin sin a cheannach ar 19 Iúil 2016 nó dá éis. Más ag féintógáil atá tú, ní mór an chéad sciar den mhorgáiste a bheith íostarraingthe agat ar an dáta sin nó dá éis.

Forbróiri agus conraitheoirí ceadaithe

Ní mór an conraitheoir a bhfuil tú ag ceannach d’áit chónaithe uaidh a bheith faofa ag na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar list of approved developers and contractors a sheiceáil le cinntiú go bhfuil d’fhorbróir nó do chonraitheoir faofa.

Ar aghaidh: Cé na cineálacha maoine a cháilíonn?