DAT d'úinéirí tí agus tiarnaí talún

Conraitheoir a roghnú don Dreasacht Athchóirithe Tí

Cén chaoi a mbeidh fhios agam an ‘Conraitheoir Cáilitheach don Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT)’ é mo chonraitheoir?

Is conraitheoir cáilitheach DAT é conraitheoir atá ag glacadh páirt sa scéim DAT. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an conraitheoir cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) agus go bhfuil sé comhlíontach ó thaobh cánach de.

Beidh fhios agat gur conraitheoir cáilitheach é do chonraitheoir nuair a sheiceálann tú DAT ar líne agus nuair a fheiceann tú na sonraí oibre a chuir an conraitheoir isteach. Nuair a fheiceann tú na sonraí ar DAT ar líne, beidh a fhios agat go gcáilíonn an conraitheoir.

Mura conraitheoir cáilitheach DAT é an conraitheoir, ní bheidh siad in ann na sonraí a chur isteach trí DAT ar líne. Tá sé tábhachtach a sheiceáil go bhfuil na sonraí oibre ar DAT ar líne sula dtosaíonn na hoibre. Mura seiceálann tú agus mura conraitheoir cáilitheach DAT an conraitheoir, ní bheidh tú in ann an creidmheas cánach DAT a éileamh.

Céard ba chóir dom a thabhairt do mo chonraitheoir?

Sula gcuirtear tús le haon obair, ba chóir duit:

  • insint don chonraitheoir go mbeidh tú ag déanamh iarratas ar an gCreidmheas Cánach DAT
  • iarraidh ar an gconraitheoir a dheimhniú gur conraitheoir cáilitheach iad faoin scéim
  • sonraí na hoibre a chur isteach tríd an gcóras HRI ar líne
  • Uimhir Aitheantais na Maoine a thabhairt do do chonraitheoir (tá d’Uimhir Aitheantais Maoine san áireamh ar na litreacha faoin gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) ó na Coimisinéirí Ioncaim)
  • insint don chonraitheoir más maoin chíosa í.

Céard atá le déanamh ag mo chonraitheoir?

Ní mór don chonraitheoir ansin sonraí na hoibre a chur isteach trí DAT ar líne. Is fútsa atá sé a dheimhniú go bhfuil sé seo déanta ag an gconraitheoir sula gcuirtear tús leis an obair. Ní mór dóibh chomh maith sonraí íocaíochta a chur isteach de réir mar a dhéanann tú íocaíochtaí. Ní bheidh tú in ann an Creidmheas Cánach DAT a éileamh mura ndéanann an conraitheoir é seo.

Tionóntaí údaráis áitiúil

Más tionónta de chuid údarás áitiúil thú, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim sula gcuirtear tús le haon obair.

Ar aghaidh: Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith DAT a éileamh