An Tionscnamh Cathrach Beo (TCB)

Faoiseamh cíosa cónaitheach agus faoiseamh cíosa tráchtálaFaoiseamh cíosa cónaitheach agus faoiseamh cíosa tráchtála

Oibríonn na faoisimh seo trí liúntais chaipitil a cheadú thar thréimhse níos gaire de sheacht mbliana.

Níl aon uasteorainn ar an méid a fhéadtar a chaitheamh, ach bá é €200,000 uasmhéid an faoiseamh chánach a fhéadtar a éileamh. Tá míniú níos mionsonraithe ar fáil in Tax and Duty Manual 10-13-01.

Éilítear 15% de na costais cháilitheacha do na chéad sé bliana agus 10% i mbliain a seacht. Féadtar chomh maith aon liúntais chaipitil neamhúsáidte a éileamh ó bhlianta roimhe seo.

Má tá do dhóthain ioncaim agat in aon bhliain amháin agus mura bhfaigheann tú an deis na liúntais chaipitil a úsáid, ní fhaightear réidh leo. Féadtar iad a thabhairt ar aghaidh go dtí am a fhéadann tú iad a úsáid.

Mura bhfuil tú gafa go gníomhach le do thrádáil, is infheisteoir éighníomhach thú. Ní fhéadtar aon liúntais chaipitil neamhúsáidte a thabhairt ar aghaidh níos faide ná saolré cánach an fhoirgnimh lena mbaineann siad.

Cé na costais atá clúdaithe?

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ach amháin i leith chostas na hoibre a dhéantar sa tréimhse cháilitheach. Ní chuirtear dáta na híocaíochta iarbhír san áireamh.

Ní fhéadtar faoiseamh a éileamh i leith infheistíocht a dhéanamh sna codanna cónaitheacha ar cíos ná sna codanna tráchtála ar cíos den scéim, más rud é gur duine de na daoine seo thú:

  • forbróir maoine
  • duine bainteach.

Is daoine bainteacha iad daoine:

  • atá gaolta trí ghaol fola nó gaol pósta le forbróir maoine
  • atá i gcaidreamh gnó le forbróir maoine
  • a ghníomhaíonn mar iontaobhaí iontaobhais a bhfuil an forbróir maoine mar thairbhí ann.

Ar aghaidh: Faoiseamh Úinéara–Áititheoir chónaithigh a éileamh