Cén chaoi le díolúine a éileamh

Tabhair do d’aire

Tagraíonn an t-eolas sa rannán seo do dhíolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Tá maoine áirithe díolmhaithe ó Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) má chomhlíonann siad coinníollacha cáilitheacha. Tá critéir shonracha cháilitheacha ag baint le gach díolúine agus tá gach díolúine ar fáil i leith tréimhsí áirithe ama.

Nuair a tugadh CMÁ isteach in 2013, i gcás úinéirí maoine a cháiligh le haghaidh díolúine CMÁ, iarradh orthu éileamh a chur isteach trí Thuairisceán CMÁ a thíolacadh.

Mura bhfuil díolúine éilithe agat i leith maoine a measann tú go bhfuil do mhaoin i dteideal a fháil, féadtar an díolúine a éileamh anois tríd an méid seo a leanas a chur isteach:

  • sonraí na díolúine atá tú ag éileamh
  • d’ainm
  • uimhir aitheantais na maoine
  • seoladh na maoine
  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó d’Uimhir Tagartha Cánach
  • agus
  • an fhoirm chuí 

chuig an mBrainse CMÁ.