Maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Féadfaidh maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála a bheith díolmhaithe ón gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ).

Baineann an díolúine seo sa chás:

  • go mbíonn maoin á húsáid go heisiach mar áit chónaithe
  • agus
  • go mbíonn rátaí tráchtála iníoctha i leith na maoine le húdarás áitiúil.

Mar shampla teach aíochta atá cláraithe le Fáilte Ireland. Bheadh an teach aíochta incháilithe don díolúine seo má tá sé go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála.

Féadfaidh maoin a bheith in úsáid chun críocha tráchtála agus cónaithe. Tá CMÁ dlite ar an gcuid cónaithe mura bhfuil sé faoi réir rátaí tráchtála. Más úinéir maoine den chineál sin thú, ní mór duit Tuairisceán CMÁ a thíolacadh don sciar cónaithe di agus aon CMÁ atá dlite a íoc. 

Mar shampla, má tá aonad tráchtála ar urlár na talún agus aonad cónaithe ar an urlár uachtarach, tá an t-aonad cónaithe faoi dhliteanas CMÁ. Tá CMÁ dlite fiú má tá an mhaoin folamh.

Sa chás go bhfuil maoin iomlán inmhuirir do rátaí tráchtála, teastaíonn doiciméid tacaíochta ó na Coimisinéirí Ioncaim ón údarás áitiúil cuí. 

Ní mór go ndearbhófaí an méid seo a leanas sna doiciméid:

  • go bhfuil iomlán na maoine faoi réir rátaí tráchtála
  • agus
  • nár tugadh aon liúntas d'aon sciar cónaithe.