Maoine neamháitithe ar feadh tréimhse shínte de dheasca an t-úinéir a bheith tinn

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Féadtar cur isteach ar an díolúine seo más rud é:

  • nár chónaigh tú san aon áit chónaithe atá agat nó i do phríomháit chónaithe ar feadh 12 mhí nó níos faide mar gheall ar meabhairghalar fadtéarmach nó tinneas fisiceach. Ní mór duit deimhniú a chur ar fáil i dtaca leis seo.
  • nár chónaigh tú san aon áit chónaithe atá agat nó i do phríomháit chónaithe ar feadh 12 mhí nó níos faide mar gheall ar meabhairghalar fadtéarmach nó tinneas fisiceach. Ní mór do do dhochtúir a dheimhniú nach dócha go mbeidh tú ag filleadh, ag tráth ar bith, ar do mhaoin.

Ní mór duit deimhniú a chuir ar fáil nach raibh:

  • cónaí ar dhuine eile
  • an ceart ag duine eile cónaí

i do mhaoin ar an dáta luachála nó ar an dáta dlite 1 Samhain gach bliain.

Má tá níos mó ná aon úinéir amháin ann, ní mór do gach ceann de na daoine dliteanacha na coinníollacha a chomhlíonadh chun go bhféadtar an díolúine a fheidhmiú.

Ní gá duit a bheith i do dhuine scothaosta chun iarratas a dhéanamh le haghaidh na díolúine seo.

Féadtar cur isteach ar an díolúine seo ach an chatagóir a roghnú ar do thuairisceán LPT1 ar an gcóras ar líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ).

má d’éiligh tú an díolúine seo ar do thuairisceán CMÁ ar an dáta luachála 1 Bealtaine 2013 agus:

  • má thagann tú ar ais chugat féin agus má bhogann tú isteach i d’áit chónaithe, beidh feidhm leis an díolúine go dtí an chéad dáta luachála eile in 2021.
  • má dhíoltar do mhaoin, leanfaidh sí de bheith díolmhaithe ó CMÁ go dtí an chéad dáta luachála eile in 2021.

Má d’éiligh tú an díolúine seo in aon bhliain ar an dáta dlite, atá socraithe le haghaidh 1 Samhain gach bliain ó 2014 agus:

  • má thagann tú ar ais chugat féin agus má bhogann tú isteach i d’áit chónaithe, beidh feidhm leis an díolúine go dtí an chéad dáta dlite eile (1 Samhain)
  • má dhíoltar do mhaoin, leanfaidh an díolúine de bheith i bhfeidhm go dtí an chéad dáta dlite eile (1 Samhain).

Mar shampla, d’fhág tú do mhaoin ar 1 Samhain 2015 agus bhog tú ar ais isteach ar 30 Meitheamh 2016. Sa chás seo, ní bheidh tú faoi dhliteanas an CMÁ a íoc le haghaidh 2016, ach beidh tú faoi dhliteanas an CMÁ le haghaidh 2017.