Tithe altranais cláraithe

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Féadfaidh tithe altranais cláraithe cáiliú le haghaidh díolúine ón gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ).

Chun cáiliú le haghaidh na díolúine, ní mór do do theach altranais:

  • a bheith á úsáid go heisiach le cúram a thabhairt do dhaoine aonair a bhfuil deimhniú tugtha ag dochtúir ina leith go bhfuil siad faoi mhíchumas fadtéarmach meabhrach nó fisiceach
  • a bheith cláraithe faoi Alt 49 den Acht Sláinte, 2007.

Baineann an díolúine seo leis an teach altranais féin agus ní chlúdaíonn se aon aonaid chónaithe bhainteacha.