Tógálaithe nó forbróirí le maoin a tógadh ach nár díoladh

Baineann an díolúine seo le maoine a tógadh agus ar le tógálaí nó forbróir iad agus atá fós neamhdhíolta. Chun cáiliú le haghaidh na díolúine, ní mór an mhaoin a bheith:

  • tógtha mar chuid de thrádáil an tógálaí nó an fhorbróra
  • gan úsáid fós mar áit chónaithe
  • gan ioncam a bheith ginte aige atá faoi dhliteanas cánach ioncaim nó cánach corparáide.