Maoine taidhleoireachta

Tá maoine cónaithe áirithe díolmhaithe ón gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) má úsáidtear an mhaoin chun críocha taidhleoireachta. 

Baineann an díolúine seo:

  • le foirgnimh na hambasáide nó codanna de na foirgnimh sin a úsáidtear chun críocha na hambasáide
  • aon fhothalamh (agus aon fhoirgnimh suite ar an talamh sin) a úsáidtear chun críocha na hambasáide
  • agus
  • teach cónaithe an ambasadóra, nó aon taidhleora eile atá ina gceannasaí (nó ina gceannasaí gníomhach) ar ambasáid.

Ní mór an mhaoin a bheith in úsáid ag ambasáid, chun críocha misin, chun cáiliú le haghaidh díolúine ón CMÁ.