Maoine ar liosta díolmhaithe toisc iad a bheith in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe

Baineann an díolúine seo le maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe, a dtugtar ‘scáileastáit’ orthu chomh maith. Tá na heastáit seo sainithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (in S.I No 91 of 2013).

Le dearbhú go bhfuil do mhaoin i dteideal na díolúine seo, ní mór duit:

  • Athbhreithniú a dhéanamh ar liosta na n-eastát sonraithe sna Rialacháin (I.R. Uimhir 91 de 2013) Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil).
  • Deimhniú go bhfuil d’eastát tithíochta sonraithe ar an liosta.
  • Deimhniú go bhfuil do mhaoin taobh istigh de chomhordanáidí sonraithe na maoin incháilithe chun díolúine a éileamh i leith an eastáit sin. Léirítear iad seo go soiléir i gcolún cúig den liosta. Féadtar deimhniú go bhfuil do mhaoin taobh istigh de na comhordanáidí ach féachaint ar an suíomh idirlín myplan. Mura bhfuil aon chomhordanáidí luaite ar an liosta, tá an t-eastát sonraithe uile i dteideal na díolúine.