Maoine seirbhísí áineasa ar le carthanais iad

Féadfaidh maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála a bheith díolmhaithe ón gCain Maoine Áitiúil (CMÁ)

Baineann an díolúine seo le maoine a úsáideann comhlachtaí carthanúla:

  • mar chóiríocht chónaithe
  • i dtaca le gníomhaíochtaí áineasa
  • mar chuid lárnach de chuspóir carthanúil an chomhlachta.

Samplaí is ea maoine a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí de chuid na mbrídíní agus na ngasóg.