Maoine a ceannaíodh mar bhaile in 2013

Maidir le duine a cheannaigh nó a thóg maoin chónaithe idir 1 Eanáir 2013 agus 31 Nollaig 2013, féadfaidh siad a bheith díolmhaithe ón gcáin maoine áitiúil. Níl an díolúine seo teoranta do cheannaitheoirí céaduaire.

Tugtar díolúine ‘Alt 8’ ar an díolúine seo go hiondúil.

Ní mór duit an dá choinníoll thíos a chomhlíonadh chun leas a bhaint as an díolúine seo:

  • ní mór an mhaoin a bheith ceannaithe agat in 2013
  • ní mór an mhaoin a bheith á háiteamh agat i 2013 mar an aon áit chónaithe atá agat, nó mar do príomháit chónaithe.

Féadtar leas a bhaint as an díolúine fiú amháin murar thóg iasacht amach chun an mhaoin a cheannach nó a thógáil.

Bainfidh an díolúine seo le hábhar go dtí 2020 ar an gcoinníoll go leanann tusa, an t-úinéir, den teach a áiteamh mar an aon áit chónaithe s’agat nó mar do phríomháit chónaithe.

Ní fhéadtar an díolúine a éileamh más rud é:

  • nach leanann tú den mhaoin a áiteamh mar an áit chónaithe s’agat nó mar do phríomháit chónaithe
  • go ndíolann tú nó go n-aistríonn tú an mhaoin.