An bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Maoin tráchtála

Más úinéir maoine tráchtála thú atá faoi dhliteanas rátaí tráchtála, ní mheastar é a bheith dliteanach i leith CMÁ.

Mar úinéir dliteanach na maoine, ní iarrtar ort maoine den chineál sin a chlárú le haghaidh CMÁ.

Aon mhaoin chónaithe, mar shampla teach aíochta, atá á húsáid go heisiach mar áit chónaithe agus atá faoi dhliteanas iomlán rátaí tráchtála, beidh sí incháilithe le haghaidh díolúine ó CMÁ.

Nuair atá maoin á húsáid chun críocha tráchtála agus cónaithe araon, ní bheidh CMÁ dlite ach amháin i leith na coda sin den mhaoin nach bhfuil faoi dhliteanas rátaí tráchtála. I gcás, mar shampla, árasán os cionn siopa nach bhfuil an t-árasán faoi dhliteanas rátaí tráchtála, tá an t-árasán faoi dhliteanas an CMÁ.

Ar aghaidh: An bhfuil do mhaoin do-áitrithe