An bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Léargas ginearálta

Tá maoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) más rud é go raibh sí ina maoin chónaithe ar an dáta luachála 1 Bealtaine 2013. Tá tú faoi dhliteanas an CMÁ a íoc más tusa úinéir maoine dliteanaí ar na dátaí dliteanais. Is iondúil nach mbíonn maoine tráchtála faoi dhliteanas an CMÁ.

Beidh uimhir uathúil aitheantais (ID) ag gach maoin chun críocha CMÁ. Cuirtear an uimhir aitheantais seo ar fáil duit ar chomhfhreagras oifigiúil agus ba chóir é a choinneáil agus a úsáid i ngach comhfhreagras maidir leis an CMÁ. Cuirfear uimhir PIN ar fail duit chun teacht ar do chuntas CMÁ ar líne ar Logáil Isteach ar an gcóras CMÁ ar Líne. Luafar do PIN ar chomhfhreagras oifigiúil agus teastaíonn sé chun rochtain slán a fháil ar an gcóras CMÁ ar líne.  

Teastaíonn an uimhir aitheantais maoine, an uimhir PIN agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN) nó an Uimhir Tagartha Cánach chun teacht ar do thaifead CMÁ ar líne. Má theastaíonn uimhir aitheantais agus uimhir PIN a iarraidh, cuir isteach do UPSP agus d’Uimhir Tagartha Canach nuair a dhéanann tú Logáil Isteach ar an gcóras CMÁ ar líne. Seolfar d’uimhir aitheantais maoine nó do PIN sa phost chugat chuig an seoladh ar an gcomhad don UPSP nó don Uimhir Tagartha Cánach a chuir tú ar fáil.

Ar aghaidh: Céard iad na príomhdhátaí i leith an CMÁ?