An bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Céard iad na príomhdhátaí i leith an CMÁ?

An dáta reatha le haghaidh luachála don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) ná 1 Bealtaine 2013. Baintear úsáid as an dáta seo chun luach margaidh do mhaoine agus do dhliteanas CMÁ a chinneadh. Níl ach dáta luachála amháin i ngach tréimhse luachála. Is ó 1 Bealtaine 2013 go 31 Nollaig 2020 atá an tréimhse reatha luachála.

Más tusa an t-úinéir dliteanach i dtaca le maoin ar an dáta dlite, ní mór duit CMÁ a íoc. An dáta dlite don CMÁ le haghaidh 2013 ná 1 Bealtaine 2013, agus an dáta ann le haghaidh gach bliain eile ná 1 Samhain na bliana roimhe.

Na Príomhdhátaí don CMÁ
Dátaí don CMÁ201820192020
Dáta dlite 1 Samhain 2017 1 Samhain 2018 1 Samhain 2019
Leanfaidh 1 Bealtaine 2013 de bheith mar dháta luachála  1 Bealtaine 2013 1 Bealtaine 2013 1 Bealtaine 2013
An dáta deiridh chun íocaíocht iomlán a dhéanamh le hairgead tirim, seic, ordú poist, cárta creidmheasa nó cárta dochair 10 Eanáir 2018 10 Eanáir 2019 10 Eanáir 2020
An dáta ar a dtosaíonn tú íocaíocht a dhéanamh má tá tú ag íoc trí asbhaint ag an bhFoinse ó thuarastal, ó phinsean, nó ó íocaíochtaí áirithe Rialtais, nó má tá íocaíochta rialta á ndéanamh le soláthraí seirbhíse íocaíochta 1 Eanáir 2018 1 Eanáir 2019

1 Eanáir 2020

An dáta ar a dtosaíonn tú íocaíocht a dhéanamh má tá tú ag íoc trí tráthíocaíochtaí dochair dírigh

15 Eanáir 2018

15 Eanáir 2019

15 Eanáir 2020
An dáta ar a mbainfear údarú dochair aonair bainc nó údarú bliantúil dochair 21 Márta 2018 21 Márta 2019 21 Iúil 2020

Ar aghaidh: Céard is maoin dhliteanach ann ó thaobh CMÁ de